söndag 18 mars 2018

Bloggmässa 18 mars - Jag är ateist, sa Stepen Hawking

ladda ned

Bloggmässan frångår i dag sin sedvanliga form och lämnar plats för fritt flytande funderingar kring vetenskap, vidskepelse, ateism och den gränslösa, kreativa intelligens som tidigare kallades Gud.

ladda ned

"I am an atheist," sa nyligen bortgångne Stephen Hawking. "There is no God. No one created the universe and no one directs our fate."

Det är intressant att jämföra detta tvärsäkra, på gränsen till dogmatiska, konstaterande med hur vetenskapsmän tidigare i historien tänkt och reflekterat. Många av dem, inte minst de tidiga kvantfysikerna, tycks ha varit någon sorts religiösa mystiker.

Det är väl känt att Einstein ofta pratade och tänkte Gud. Citaten är otaliga, men detta är ett av de vackraste:

The most beautiful and most profound experience is the sensation of the mystical. It is the sower of all true science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer wonder and stand rapt in awe, is as good as dead. To know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty which our dull faculties can comprehend only in their primitive forms - this knowledge, this feeling is at the center of true religiousness.

Albert Einstein - The Merging of Spirit and Science

Nobelpristagaren Wolfgang Pauli försökte tillsamman med CG Jung gifta ihop kvantfysiken med djuppsykologin, genom att formulera en hållbar teori för fenomenet synkronicitet.

De ville visa att en eller flera till synes slumpartade händelser i själva verket kan vara sammanlänkade på grund av deras djupare innebörd och mening,

atomandarchetype

En annan nobelpristagare och kvantfysiker, Niels Bohr, sa så här.

We ought to remember that religion uses language in quite a different way from science. The language of religion is more closely related to the language of poetry than to the language of science. True, we are inclined to think that science deals with information about objective nielsborh_galaxyfacts, and poetry with subjective feelings. Hence we conclude that if religion does indeed deal with objective truths, it ought to adopt the same criteria of truth as science.

But I myself find the division of the world into an objective and a subjective side much too arbitrary.

The fact that religions through the ages have spoken in images, parables, and paradoxes means simply that there are no other ways of grasping the reality to which they refer. But that does not mean that it is not a genuine reality. And splitting this reality into an objective and a subjective side won’t get us very far.”

En samtida vetenskapsman med en inte fullt lika rigid position som Hawking är Neil deGrasse Tyson. I en intervju berättar han om hur han beskrivs på Wikipedia:

I'm constantly claimed by atheists. I find this intriguing. In fact, on my Wiki page – I didn't create the Wiki page, others did, and I'm flattered imagesthat people cared enough about my life to assemble it – and it said "Neil deGrasse Tyson is an atheist."

I said, "Well that's not really true." I said, "Neil deGrasse Tyson is an agnostic."

I went back a week later it had been rewritten and it said "Neil deGrasse Tyson is an atheist." – again within a week – and I said, "What's up with that?" so I said "Alright, I have to word it a little differently."

So I said, okay "Neil deGrasse Tyson, widely claimed by atheists, is actually an agnostic.

Astronomen och författaren Carl Sagans reflektion är också tänkvärd:

"I have some discomfort both with believers and with nonbelievers when their opinions are not based on facts.

I am extremely uncomfortable with dogmatic atheists, who claim there can be no God; to my knowledge, there is no strong evidence for that position.

I'm also uncomfortable with dogmatic believers; to my knowledge, they don't have any strong evidence either.

If we don't know the answer, why are we under so much pressure to make up our minds, to declare our allegiance to one hypotheses or the other?"

ladda ned_thumb[3]

När man betraktar fotot nedan, från den historiska Solvay-konferensen 1927 (allmänt betraktad som en dramatisk vändpunkt i fysikens värld) så vill åtminstone jag sätta upp det på mitt hemma-altare, och tillbe herrarna som profeter, halvgudar eller helgon.

Vem vet, kanske kan deras andar komma till min undsättning när jag dabbat mig.

unnamed

ladda ned_thumb[3]

Nedan en video om Hawkings liv och tankar, som fördjupar och förbryllar ytterligare:
fredag 16 mars 2018

#vimåsteprata - fortsatta funderingar

vi

För en vecka sedan publicerade SvD mina reflektioner över uppropet #vimåsteprata.

Man kan få för sig att den som säger sig vilja ha en dialog inte tvekar när möjligheten dyker upp, men repliken har mötts med kompakt tystnad.

Eftersom texten lästes av många och delades flitigt hade det varit intressant för fler än mig att få höra åtminstone någon av de tjugo undertecknarna kommentera innehållet. Som det nu är får vi gissa oss till deras eventuella reaktioner.

Den uteblivna responsen är särskilt anmärkningsvärd, då ett av initiativets syften är att motverka ”slutna gemenskaper, oåtkomliga för annan information”.

Man kan fråga sig vilken skillnaden är mellan att förskansa sig i en filerbubbla på nätet, och att nobba en övertydlig samtalsinvit i Sveriges näst största morgontidning. Uppropets företrädare kanske borde börja med att föregå med gott exempel?

Syftet med mitt inspel var bland annat att visa att #vimåsteprata riskerar att uppfattas som ett uppfostringsprojekt, som ännu ett försök av ”den politiskt korrekta eliten”, att undervisa folk om det rätta sättet att tänka. Samt det märkliga faktum att undertecknarna tycktes helt blinda för denna risk.

Att misstanken inte är ogrundad kan den som besöker flashbacktråden ”#vimåsteprata - ny kampanj för demokratin” konstatera. Där kan man läsa följande:

“Har det någonsin tagits ett initiativ med tydligare von oben-perspektiv?”

“Kulturvänstern, journalister och avdankade nyliberala politiker som gör gemensam sak i sann besserwisseranda.”

“Samhällsadelns ramaskri”

Kändisupprop som har den egna personliga rädslan för vissa samtidstendenser som drivkraft, har hittills inte visat sig vara något framgångsrecept. Med största sannolikhet kommer #vimåsteprata att gå samma öde tillmötes. Kampanjen är ett "mer av samma"-påhitt av sämsta märke.

Om Sveriges intellektuella och kulturella elit vill göra skillnad måste man visa prov på en betydligt större uppfinningsrikedom och kreativitet. För att åstadkomma verklig förändring krävs ett fräscht och omtumlande grepp, något som kan bli det man kallar en “game changer”. Man måste våga tänka utanför boxen, sätta sig själva på spel och prestera något oväntat, vackert, paradoxalt. Man måste hitta ett språk och en metod som minskar polariseringen, inte befäster den ytterligare.

rapportgudrun2-0-jpgSom inspirerande exempel kan man förslagsvis använda Gudrun Schyman, som under värsta moralpanikshysterin 1996 åkte till Docklands och halv fyra på morgonkvisten dansade loss tillsammans med ungdomarna i frihetsfronten.

(Titta på detta klipp, och lyssna på det Gudrun säger. På den tiden var hon riktigt bra. Så sent som på nittiotalet kunde  alltså vänstern fortfarande lämna ett värdefullt bidrag till samhällsdebatten.)

Eller Olof Palme, när han som nybliven utbildningsminister 1968 spontant begav sig till det ockuperade kårhuset, och mötte de upproriska studenterna med orden: “Jag har kommit hit för att lyssna på vad ni har att säga”.

palme

Det är i en sådan öppen, förutsättningslös, nyfiken och modig anda man måste agera, om man över huvud taget vill spela någon roll härifrån och framåt.

Mitt förslag är att man börjar med att döpa om sig, från demokratipratare till demokratilyssnare, och att man i mötet med människor som har en världsbild och människosyn man känner sig främmande inför, anammar Gil Hedelys dialogmetod:

Genuine listening requires that you willingly bare witness to what someone else needs to say while simultaneously sparing them of your own solution, defense, dismissal, alternative reality, rebuttal, counterpoint, comparable story or more extreme example.

This kind of listening is a very "active" part to play in a conversation. You have to believe for those moments that none of the things you might say could possibly be as valuable as hearing someone out. You may need to employ every ounce of your strength of character to actually pay attention and not butt-in with your own bit.

That kind of attention paid to another is powerful medicine.

Hashtagskampanjer och upprop har vi sett tillräckligt av.

------------------

Relaterat: Nyanser, nynazister & nya tider 

söndag 4 mars 2018

Bloggmässa söndag 4 mars - Steiner, Swedenborg, Hine & Chandra

Bloggmässan återkommer med ojämna mellanrum och innehåller en sorts predikan, ett tänkvärt citat, en illustration och en “psalm”, material hämtat från olika andliga traditioner.

Välkommen in i templet!

rudolf-steiner-sans-titre-web

Rudolf Steiner  - drawing on blackboard at a conference of 14 May 1924

rudolf-steiner-sans-titre-web

“I order to really live and fulfill our dreams we may have to risk failure, to risk conflict, and even sometimes perhaps to risk death. Life seems in some strange way to respond, to open up like flower to this taking of a risk.

Sometimes it is the right thing to move towards conflict rather than run away from it.

When we avoid conflict, it may sometimes build up behind the scenes and emerge as a worse conflict later. We may need to enter a conflict and powerfully and fiercely stand up for our own viewpoint as well as supporting the other side's viewpoint too.

Sometimes community and friendship emerges from the fires of conflict.

We may need to risk failure; it may be important to recognize that things might not work out, things are uncertain, death or some other event might just end all possibility of success utterly.

True courage, trust and confidence needs to encompass this possibility.

Perhaps out of this uncertainty and unknowing life emerges, perhaps creation and life needs to be coupled with death and the possibility of the system's own going under for our most courageous magnificence dreams to be dreamt into reality.

In order to live our path of becoming or individuation we might need to take a leap into the unknown, a leap off the edge of the precipice and risk failure and one's own survival.

If you don't take the leap, success actually becomes less likely...and if you do, it might become much more likely, but it is still uncertain.

When we take a leap off the edge of the precipice into the unknown and do things we don't know how to do before we do them, sometimes we might find that the small self dies and goes under, but some larger more connected Self is born.

A larger force of nature moves and creates through us, and we see and perceive from the 'holon', from a larger eagle-like vision as we enter some new phase of life or some new reality”

- Jason Hine

rudolf-steiner-sans-titre-web

rudolf-steiner-sans-titre-web

rudolf-steiner-sans-titre-web

Disclaimer:

Bloggmässan är inte godkänd av den Evidensbaserade Vetenskapen, Ateisternas Standardriseringsbyrå eller Skeptikernas Inkvisitionsdomstol.

Innehåller är uteslutande anekdotiskt, obevisat och pseudovetenskapligt.

lördag 24 februari 2018

Fel låt vann – sätt in militären!

Namnlös

I Sverige 2018 kan det i ett av televisionens populäraste program ges uttryck för rent fascistoida åsikter utan att någon höjer på ögonbrynen.

Sveriges statsminister och GW är i Veckans Brott överens om att militär kan sättas in för att skjuta ihjäl folk i förorten. GW säger att tanken gör honom ”lite uppiggad”.

”Men jag tänker mig inte JAS och sådant”, fortsätter GW, varpå både han, programledaren och statsministern flinar gott.

Budskapet är alltså att så länge flygvapnet inte ingriper är allt frid och fröjd. Marktruppernas småskaliga dödande är inte så mycket att orda om.

Radions ekoredaktion följer upp genom att besöka en av Stockholms förorter och i ett inslag konstatera att Åsikterna går isär om militär i förorterna.

Om militär ska beordras in i förorten är alltså någonting vi nu kan ha åsikter om, för eller emot. Ungefär på samma sätt som när vi diskuterar om rätt låt vann i schlagerfinalen.

Det narkotiska preparat som gjort denna kollektiva avtrubbning möjlig måste vara en farmakologisk sensation. Den enda sunda reaktionen från alla som har sitt känslolov i behåll borde vara ett veckolångt ångestvrål.

De makthavare, som för något år sedan bombastiskt proklamerade att det inte skulle byggas murar i Europa, har alltså skapat en situation som de inte kan hantera med mindre än att militär sätts in.

Och detta kommer de undan med.

På ett sätt är logiken enkel. Politiker vill ha makt, och i rådande läge finns bara två alternativ för att tillskansa sig sådan. Antingen närmar man sig SD,s åsikter eller så samarbetar men med dem.

Men att detta inte genomskådas och får kännbara konsekvenser är obegripligt.

Jag märker när jag skriver detta att jag inte förmår kommentera det hela på något vettigt sätt. Detta är så skruvat, absurt, osmakligt, surrealistiskt och bortom all rim och reson att min kognitiva förmåga kortsluts och upphör att fungera.

Det enda jag kan säga är: väck mig det här Black Mirror-avsnittet är över.

--------------------------------------------------------------

Rant = a discourse by a single performer, especially if irritated or upset

söndag 4 februari 2018

Sometime During Eternity . . .

Bildresultat för max ernst jesus

Sometime during eternity

                                                       some guys show up  

and one of them

                      who shows up real late

                                                       is a kind of carpenter  

      from some square-type place

                                              like Galilee

          and he starts wailing

                                          and claiming he is hip

            to who made heaven

                                       and earth

                                                      and that the cat

                   who really laid it on us

                                                 is his Dad

          And moreover

             he adds

                         It’s all writ down

                                              on some scroll-type parchments  

          which some henchmen

                  leave lying around the Dead Sea somewheres  

                a long time ago

                                       and which you won’t even find  

         for a coupla thousand years or so

                                                 or at least for

      nineteen hundred and fortyseven

                                                      of them

                            to be exact

                                             and even then

         nobody really believes them

                                                   or me

                                                            for that matter

          You’re hot

                         they tell him

          And they cool him

          They stretch him on the Tree to cool

                         And everybody after that

                                                               is always making models  

                                          of this Tree

                                                          with Him hung up  

          and always crooning His name

                                     and calling Him to come down  

                                 and sit in

                                                 on their combo

                           as if he is the king cat

                                                            who’s got to blow  

                      or they can’t quite make it

                      Only he don’t come down

                                                         from His Tree

          Him just hang there

                                       on His Tree

          looking real Petered out

                                          and real cool

                                                             and also

                   according to a roundup

                                                    of late world news  

             from the usual unreliable sources

                                                               real dead


Bildresultat för max ernst jesus

IMG_20180204_110021

IMG_20180204_105921

Lawrence Ferlinghetti

Illustration: Max Ernst

Crucifixion (Kreuzigung), 1913 Kunstmuseum Bonn, Germany

tisdag 30 januari 2018

Svaret på mitt DNA-test

yhst-137970348157658_2504_312351427_thumb[2]

Svaret på mitt DNA-test har kommit

hemligheterna i mitt blod

är nu en öppen bok


Precis som jag misstänkte

var min farfars far en kungsfjäril

jag är delvis bärnsten

men även påfågel

det finns dinosauriefjäll i min benmärg

och spår av vita människor i min saliv


Mitt näshår är gräset på Rurubi-savannen

mina lungor banyanliljans blad


Min vänstra handflata

är en karta över kambrium

linjerna i den högra

skildrar fjälltundrans lämmelstigar


Jag har varit svart, vit, grå, blå, grön,

zebrarandig och vårtbeväxt


Någon enstaka gång fager

men oftast vederstyggligt ful och motbjudande


Delar av mig grävdes fram ur Dresdens ruiner

Min andedräkt bär spår av en neandertalflickas drömmar

Vaxproppen i min hörselgång

är rester från en sju miljarder år gammal tvättbjörn


Tandkött, slemhinnor, nagelband och ögonvitor

härleds till den sista tasmanska tigerns trampdynor


Det var min urmoder

som med en gnista från den eviga elden

tände stubinen till

big-bang


den brann i miljoner år

och utlöste sedan explosionen

som blev till mig och dig


Lite mer nyligen

säg sextiotusen år för Kristus

gick jag på håriga tassar

över en imaginär luftbro

från Jönköping till Amritsar


Jag var maskrosen som åts av haren

som åts av räven

som när jägarna närmade sig

flydde på ett isflak


Jag var brodern du sålde som slav

jag var slavhandlaren

och kedjan


Jag var en hårlock i pannan på kvinnan

som för tjugofem tusen år sedan

vandrade baklänges över Berings sund


Mycket av det som är jag

vilar under en sten i Botswana


Och delar av mig

väntar ännu på att kratsas fram

ur Mohenjo Daros dammiga rester


Trots att jag aldrig varit försvunnen

är jag nu här igen

för kort stund


den här gången för att förlåta


-----------------------------------------------

(Inspiration -  Fred LaMotte. Tack.)

tisdag 16 januari 2018

Rant # 13 - Den tickande bomben har briserat

bomb-blast

Nu har alltså den tickande bomb som det som det så länge talats om att vi lever med exploderat med full sprängkraft. Glasskärvor och splitter far åt alla håll. Det går inte längre att relativisera, blunda eller vända bort blicken

Kalla mig en cynisk pessimist, en svartsynt, kallhamrad, visionslös oldtimer, som en gång för alla tappat det. Men min prognos är denna: vi kommer att bli tvungna att snacka handgranater, gängskjutningar och integrationsrelaterade problem i många, många år framöver.

Egentligen borde vi prata om hur vi ska kunna införa samhällslön och dela upp jobben när robotarna tar över, om bidöden och det faktum att jorden förlorat hälften av alla vilda djur de senaste fyrtio åren. Om smältande glaciärer och vikten av förbud mot mikroplaster.

Men tyvärr mina vänner, det akuta våldet kommer att ta all vår tid och energi i anspråk.

Det finns ingen vetenskap eller beprövad erfarenhet att tillämpa i den situation vi nu befinner oss, för vi har aldrig varit i ett läge som ens avlägset påminner om detta. Det finns heller ingen politik att applicera. Det kommer inte att dyka upp någon ansvarig politiker, teknokrat, nobelpristagare eller expert som ställer allt till rätta. Alla famlar i blindo. Till och med GW. Ingen vet vart det här är på väg att barka, hur mycket värre det kommer att bli. Och om det sedan, när den absoluta nollpunkten nåtts, kommer att vända och bli bättre.

Det kanske allra mest anmärkningsvärda är att det fortfarande finns folk som tror att någon partiledare kan göra något åt det här. Det är samma sorts blåögda naivitet som har gjort att vi befinner oss där vi är. Särskilt obegripligt är det att många tror att Jimmy ska kunna göra skillnad. I själva verket är han lika bortkollrad som Jan, Jonas. Ulf, Gustav, Gudrun, Ebba, Annie och Stefan.

4

Härifrån och framåt kommer många att prata sig blåa om socialtjänst, förskola, skola och fritidsgårdar. Och om samhällets ansvar, utan närmare definition. Andra kommer att säga att i ett annat land är det mycket bättre, där har man minsann hittat en modell som fungerar.

Kriminologer och diverse forskare kommer att presentera statistik och leverera mer eller mindre fantasifulla förklaringar och förslag. Förtvivlade eldsjälar i kvarteren där det skjuts kommer att intervjuas. Någon som tidigare var gängkriminell, men som nu reser runt i skolorna och föreläser, får frågor om hur han bar sig åt för att bryta den destruktiva livsstilen.

På båda sidor skyttegraven kommer man att ge Reinfeldt skulden. Det ena Fredrik_Reinfeldt_12_Sept_2014laget för att han införde jobbskatteavdrag, och därmed urvattnade det offentliga skyddsnät som hade kunnat göra skillnad. Det andra för att han förde en öppna era hjärtan-politik och välkomnade allt för många svårintegrerade invandrare på allt för kort tid.

Som om det hade någon betydelse kommer media att fortsätta rapportera om partiledarnas popularitetssiffror och partiernas rörelser i opinionsundersökningar. Frågan klarar KD fyraprocentspärren kommer fram till valet att upprepas dagligen.

I september kommer vi som en flock boskap att fösas till valbåsen, där vi utfordras med illusionen att vår lilla lapp i lådan är viktig, att vi gör vår röst hörd och lämnar ett betydelsefullt samhällsbidrag, att vi utför vår medborgerliga plikt i en demokrati. 

bomb-blast

Problemen med bristande integration i allmänhet och den eskalerande kriminaliteten i synnerhet kommer inte att gå att lösa med mindre än att samhället förändras i grunden. Att lappa och laga genom diverse sysselsättningsprojekt, subventionerade anställningsformer, fler poliser, fritidsgårdar och ett allmänt stärkande av befintliga, skattefinansierade strukturer kommer inte att förslå.

Eftersom en levande vänsteridé om hur problemen ska lösas, hur samhället, välfärdssystemen och arbetslivet ska organiseras, hur vi ska leva tillsammans i en tid av globalisering, flyktingströmmar och ny arbetsavskaffande teknik, eftersom en sådan helt och hållet saknas, står vi inför en förskjutning högerut. Dvs hårdare tag, fler poliser, fler privata välfärdslösningar, privata vaktbolag, militärer i förorten, gated comunitites, inkapacitering, sjunkande valdeltagande, medborgargarden, skatterevolt etc.

Denna utveckling är redan i full gång. Och vi har bara sett början.

Så länge vänstern inte mäktar mer än att vara emot vinster i välfärden och upprepa mantrat beskatta de rika, så kommer man att sakna all relevans.

Det krävs en helt ny vision, som griper tag i människor och som gemene man intuitivt i djupet av sitt innersta känner är rätt. Som fångar alla människors, inte bara svaga gruppers och den så kallade arbetarklassens, drömmar och förhoppningar om ett bra liv och en bättre värld. En sådan måste handla om ett nytt sätt att leva. Mycket långt ifrån rådande materialism, tillväxthysteri och konsumtionshets.

Och jag själv då? Ska jag bara kverulantgnälla här på min blogg? Är det det enda jag förmår? Ska jag inte kavla upp ärmarna, spotta i nävarna och hjälpa till att få skutan på rätt köl? Den som inte deltar i lösningen är väl en del av problemet?

Tyvärr måste jag meddela att jag lämnar walk-over. Det här samhället befinner sig, och har alltid befunnit sig, på ljusårs avstånd från det jag skulle vilja leva i. I dag är det mig mer främmande än någonsin.

Screenshot_2018-01-16-22-36-24

018-01-16-22-36-50

.

Relaterat: Swedish PM does not rule out use of army to end gang violence

-----------------------------

Rant - a discourse by a single performer, especially if irritated or upset